Dette er vår flotte gjeng!

Marthe Berg, teamleder SYN
Karina Fougerand, fung. daglig leder
Guri Haugen, jobbveileder AFT
Bjørghild Helland, jobbveileder SYN
Per Ståle Håskjold, teamleder AFT
Jan Johansen, leder HMS-produkt-innkjøp
Morten Johansen, arbeidsleder VTA
Doris Martinsen, arbeidsleder VTA
Hege Maurstad, HR-ansvarlig
Besseriano Mawa, jobbveileder AFT
Beate Mehren-Melsom, jobbveileder VTA
Per Kristian Moe, teamleder VTA
Geir Nergaard, jobbveileder VTA
Erlend Onarheim, arbeidsleder VTA
Sindre G. Paulsen, jobbveileder SYN
Marit Kristiane K Sanner, prod.ansvarlig
Frank Sogn, inntaksleder
Julie Thenderup Jensen, spesialpedagog
Kjetil Kjærnet
Anders Carlström
Janne Hagen Nævra, jobbveileder VTA
Vladimir Johannessen, jobbveileder VTA
Yocasta Veisten, jobbveileder VTA
Tina Roppestad, jobbveileder VTA